صفحه نخست » Personnel » زهرا حسن شاهی

زهرا حسن شاهی

کارشناس بخش مرجع و پایان نامه ها
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۶
پست الکترونیک:z.hasanshahi@vru.ac.ir