صفحه نخست » Personnel » مرتضی آئین

مرتضی آئین

مدیر مرکز فناوری و نوآوری
دکتری قدرت - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۴۸
پست الکترونیک: aienn@vru.ac.ir