صفحه نخست » Personnel » عبدالرضا عسکریان

عبدالرضا عسکریان

مدیر دفتر ارتباط با صنعت
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۶
پست الکترونیک: Askarian@vru.ac.ir