صفحه نخست » Personnel » سعید مطلبی پاقلعه

سعید مطلبی پاقلعه

کارشناس مسئول بانك هاي اطلاعاتي
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

وب سایت و ایمیل دانشگاه

سایت دانشکده ادبیات

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۷۷-۰۳۴

پست الکترونیک: s.motallebi@vru.ac.ir