صفحه نخست » Personnel » سلمان علیمحمدی

سلمان علیمحمدی

کارشناس پشتیبانی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سایت دانشکده فنی مهندسی

تلفن:۳۱۳۱۲۲۸۳-۰۳۴

پست الکترونیک: alimohamadi@vru.ac.ir