صفحه نخست » Personnel » سیدمجتبی صباغ جعفری

سیدمجتبی صباغ جعفری

مدیر امور فناوری اطلاعات
دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار

تلفن دفتر: ۰۳۴۳۱۳۱۲۸۷۴

پست الکترونیک: mojtaba.sabbagh@vru.ac.ir