صفحه نخست » Personnel » محمدرضا درانی

محمدرضا درانی

کارشناس مسئول سخت افزار
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دانشکده علوم پایه- واحد سخت افزار

تلفن:۳۱۳۱۲۵۲۵-۰۳۴

پست الکترونیک: mr.dorrani@vru.ac.ir