صفحه نخست » Personnel » مهران باقری

مهران باقری

کارشناس شبکه

سازمان مرکزی-واحد شبکه

کارشناسی ارشد ITS

تلفن: ۳۱۳۱۲۸۷۱-۰۳۴

پست الکترونیک: mehran.bagheri@vru.ac.ir