صفحه نخست » Personnel » نجمه جلالی

نجمه جلالی

کارشناس مسئول نرم افزار
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

سایت دانشکده علوم پایه

تلفن: ۳۳۱۲۴۳۶-۰۳۴

پست الکترونیک: n.jalali@vru.ac.ir