صفحه نخست » Personnel » محسن غلامرضایی نژاد

محسن غلامرضایی نژاد

کارشناس مرکز رشد و مرکز کارآفرینی

تلفن: ۳۱۳۱۲۴۷۸-۰۳۴
پست الکترونیک:m.gholamrezaei@vru.ac.ir

شرح وظایف