فرم ها و آئین نامه ها

معاونت پژوهش و فن آوری

پژوهانه

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

file name : Ertegha95.pdf
file size : 4 MB
دانلود
فرم هزینه‌کرد پژوهش کارت

file name : From_Pajoohaneni_with_cost.docx
file size : 276 KB
دانلود
فرم هزینه‌کرد بدون استفاده از پژوهش کارت

file name : From_Pajoohaneni_No_cost.docx
file size : 276 KB
دانلود
آیین‌نامه‌ی پژوهانه‌ی‌ پژوهش‌گران دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

file name : Ayeen_Name_Pajoohaneh.pdf
file size : 3 MB
دانلود

پژوهشگر برتر

آیین‌نامه انتخاب پژوهشگر برتر

file name : top-researcher.pdf
file size : 3 MB
دانلود

فرصت مطالعاتی

آیین‌نامه فرصت مطالعاتی

file name : ayeen-forsetmotaleati.pdf
file size : 5 MB
دانلود
گزارش هزینه کرد فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-cost.doc
file size : 254 KB
دانلود
گزارش پایانی فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-report.docx
file size : 30 KB
دانلود
گردش کار فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-workflow.docx
file size : 22 KB
دانلود
جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-money-table.pdf
file size : 155 KB
دانلود
تقاضای فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-request-1.doc
file size : 71 KB
دانلود

پسا‌دکتری

آیین‌نامه پسا‌دکتری

file name : -نامه-پسا-دکتری.pdf
file size : 1 MB
دانلود

همایش‌ها

فرم شرکت در همایش‌های خارج از کشور

file name : -در-کنفرانس.docx
file size : 26 KB
دانلود
آیین‌نامه اعطای تسهیلات برای شرکت در همایشهای علمی معتبر خارج از کشور

file name : conferans.pdf
file size : 233 KB
دانلود
آیین‌نامه برگزاری همایشهای علمی

file name : -نامه-برگزاری-همایشهای-علمی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی

دستورالعمل امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

file name : -امتیازدهی-به-فعالیتهای-پژوهشی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

طرح‌های پژوهشی

پروپوزال طرح داخل و مشترک

file name : -طرح-داخل-و-مشترک.docx
file size : 91 KB
دانلود
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی

file name : tarh-ayyen.pdf
file size : 5 MB
دانلود

فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت

file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

file name : A.pdf
file size : 5 MB
دانلود

سایر آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه تشویقی مقالات

file name : tashvighi-maghalat1.pdf
file size : 1 MB
دانلود
آیین‌نامه تشکیل قطب‌ علمی

file name : aeennameghotbjadid.pdf
file size : 2 MB
دانلود
تعاملات بین‌المللی علوم‌ قرآنی

file name : -بین-المللی-علوم-قرانی.pdf
file size : 1 MB
دانلود
آیین‌نامه تخلفات پژوهشی

file name : -نامه-تخلفات-پژوهشی.pdf
file size : 4 MB
دانلود